گوشی

اشتراک گذاری تصویر دوربین گوشی هوشمند


در این سایت بستری فراهم شده است که افراد بتوانند تصاویر گوشی های هوشمند خودشان و هم چنین لاپ تاپشان را به اشتراک بگذارند. در اینجا همپنین می تواند تصویر screen گوشی و کامپیوتر را نیز به اشتراک گذاشته و از طریق اینترنت آن را در اختیار دیگران قرار داد.